Show menu

Saglas

Saglasan/a sam da se moji podaci o ličnosti prikupljaju, obrađuju i čuvaju do mog pisanog opoziva u svrhu uručenja promotivnog poklona iz predmetne Goodyear promotivne akcije. Učešćem u promotivnoj akciji, potvrđujem da sam pročitao/a i da sam saglasan/a sa pravilima promotivne akcije, kao i da sam upoznat/a sa politikom obrade ličnih podataka i okolnostima obrade podataka o ličnosti, u svrhu realizacije ove promotivne akcije. Organizator promotivne akcije-  Goodyear Slovenija, d.o.o., Škofjeloška cesta 6, matični broj: 1196367000, sa sedištem: 4000 Kranj, Republika Slovenija preko svog ogranka stranog pravnog lica u Republici Srbiji: Goodyear Slovenija, d.o.o. Ogranak Beograd, matični broj: 29505438 sa adresom ogranka u Beogradu, bulevar Milutina Milankovića 23, 11070 Novi Beograd postupa sa dužnom pažnjom i štiti podatke o ličnosti u svrhu isporuke promotivnog pratećeg poklona učesnikom i sprovodi se u skladu sa propisima na snazi,  slovenačkim Zakonom o zaštiti ličnih podataka (ZVOP-1) Zakonom o elektronskim komunikacijama i Opštom uredbom EU o zaštiti podataka, kao i srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Organizator obezbeđuje da se lični podaci obrađuju - njima se rukovodi isključivo za učestvovanje u promotivnoj akciji i za svrhu slanja promotivnog pratećeg poklona učesniku. Organizator ni u kom slučaju neće učiniti dostupnim, niti obelodaniti prikupljene lične podatke trećim licima. Lični podaci se obrađuju do okončanja promotivne akcije i u svrhu slanja promotivnog pratećeg poklona ili do pisanog opoziva datog od strane učesnika, slanjem pisane poruke organizatoru sa sadržajem: „Povlačim saglasnost za obradu podataka o ličnosti – promotivna akcija” i to poštom na adresu: Goodyear Slovenija, d.o.o. Ogranak Beograd u Beogradu, bulevar Milutina Milankovića 23, 11070 Novi Beograd ili na elektronsku adresu registrovanu za prijem elektronske pošte: goodyear_slovenija@goodyear.com Povlačenje saglasnosti vuče sa sobom posledicu nemogućnosti slanja i dostave promotivnog pratećeg poklona učesniku te će time prestati svaka obaveza organizatora vezana za slanje i dostavu istog učesniku. U slučaju povlačenja saglasnosti, podaci će biti izbrisani u najkraćem objektivnom roku.